1629 -

HISTORIE

Kvadraturen

Kvadraturen er det eldste eksisterende strøket i Oslo, grunnlagt i 1629 av Christian IV som flyttet byen til området rundt Akershus Festning etter en større bybrann i den tids Oslo, Gamlebyen.

Slik ønsket Christian IV at byen skulle være beskyttet av forsvarsmurene, og innenfor murene realiserte kongen en byplan etter renessansens idealer om geometrisk orden. Byen fikk navnet Christiania etter sin grunnlegger og Kvadraturen har sin betegnelse etter det rettvinklede gatenettet. Kvadraturen har godt bevart arkitektur fra fire århundrer, og rommer flere av de viktigste offentlige bygningene fra Norges militære og sivile historie.

1895 -

HISTORIE

NEDRE SLOTTSGATE 5

Gården i fem etasjer ble byggemeldt i 1895 som verksted, kontor- og lagerbygg, og er tegnet av arkitekt Kristen Rivertz i ny-renessansestil. Fasaden er i tegl med enkle stukk- og steindetaljer som gir gården et industrielt preg.

Eiendommen ble oppført av firmaet Viig & Vraalsen. Bare tre år etter oppførelsen ble eiendommen utsatt for brann. Trolig startet brannen i kjelleren der det befant seg en smie. Smien hadde den gang en pipe som raget 30 meter over gateplanet. I 1913 ble kjelleren innredet til skobutikk.

Nedre Slottsgate 5 var på den tiden en moderne forretningsgård med alle bekvemmeligheter. I 1916 kjøpte grosserer Bernhard Olsen, kortevarer og papir en gros, gården og den er derfor kjent som «Olsengården».

«For leie i Nedre Slottsgate 5ca. 6 000 r (r = ruter) Alens Gulvflade,med Drivkraft elektrisk Lys ogCentraloppvarming»

VERDENS GANG, 25. JULI 1899

Grosserer Bernard Olsen. Portrettert
av Halfdan Fritjof Strøm i 1917.
Kilde: Oslo Museum.